W dniach 9 i 10 kwietnia  planowane jest  uruchomienie wodociągu.

W związku z powyższym zarząd ogrodu prosi działkowców o sprawdzenie stanu technicznego instalacji wodociągowej na swoich działkach i usunięcie ewentualnych usterek