Dane kontaktowe ROD „Medyczna”:

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Medyczna” w Płocku

Ul. Medyczna 1a

09-400 Płock

Adres do korespondencji

ROD Medyczna w Płocku

09-400 Płock 1 skr. poczt. 187

e-mail –  rodmedyczna@interia.pl  lub rodmedycznaplock@pzd.pl

tel – 538 454 833 (dostępny w dni robocze w  godzinach 1600– 1800     

biuro Zarządu czynne w wyznaczone dni w godzinach 1600– 1800

brama wjazdowa otwierana w czwartki w godzinach 800-1800

od kwietnia do listopada

Go to Top