uwaga !! w związku z epidemią

W związku z stanem epidemii Biuro Zarządu ROD „Medyczna” będzie otwarte w dniach

16-07-2020 w godzinach 1600– 1900

30-07-2020 w godzinach 1600– 1800

w pozostałych dniach  kontakt na adres

 E-MAIL- rodmedyczna@interia.pl

Tel: 538 454 833 w godzinach 1600– 1800 w dni robocze

 

komunikat w związku z epidemią

W celu utrzymania ciągłości funkcjonowania ogrodu, oraz zapewnienia płynności finansowej Zarząd ROD „Medyczna” podjął decyzję o wpłatach zaliczkowych w kwocie 160 zł dla każdej działki

Zaliczki należy wpłacać na konto

PKO BP 91 1020 3974 0000 5602 0108 4672

Z dopiskiem:  „zaliczka opłaty ogrodowej na 2020r działka nr……..”

Rozliczenie wpłat zaliczkowych nastąpi po uchwaleniu opłat przez walne zebranie

Go to Top