Opłaty

 

Opłaty w ROD „Medyczna” w  2022r

ZARZĄD ROD „MEDYCZNA” zawiadamia, że wysokość opłaty ogrodowej na 2022r  Uchwałą nr 6 walnego zebrania  z dn. 28.05.2022r wynosi: 1,25 zł/m2

Składka członkowska  PZD wynosi  – 6 zł

 

Przykładowo: opłata za działkę o powierzchni 300 m2   wynosi:  

300 x 1,25 zł = 375 zł + 6 zł = 381zł

termin płatności do 15.07.2022r

Opłaty ogrodowe energetyczne

*Opłata energetyczna stała dla działek podłączonych do sieci elektrycznej  wynosi:                                                                             w 2022r – 20 zł i płatna jest do 15-07-2022r.

Opłata energetyczna stała dotyczy również działek , które będą dołączone do sieci w roku 2021

 – opłaty licznikowe są dostępne w biurze Zarządu

Opłata za pierwsze podłączenie do sieci wynosi  – 900 zł (dotyczy działek których użytkownicy nie partycypowali w kosztach elektryfikacji Ogrodu)

Opłata za wtórne podłączenie do sieci wynosi  – 80 zł

Opłatę ogrodową należy wpłacać na konto Ogrodu
PKO BP 91 1020 3974 0000 5602 0108  4672 
w terminie do 15.07.2022r (po terminie będą naliczane odsetki ustawowe)

Na przelewie prosimy wpisywać numer działki

Opłaty dodatkowe dla nowych działkowców:

  • Kwota podwyższenia opłaty ogrodowej w roku nabycia praw do działki uchwalona przez zarząd ROD wynosi 750 zł.
  • Kwota podwyższenia opłaty ogrodowej w roku nabycia praw do działki uchwalona przez OZM PZD wynosi 600 zł.
  • Opłaty dodatkowe są płatne przy składaniu dokumentów w biurze Zarządu.

 

Go to Top