W  związku z panującą epidemią,

w celu utrzymania ciągłości funkcjonowania ogrodu, oraz zapewnienia płynności finansowej Zarząd ROD „Medyczna” podjął Uchwałę o opłacie  za wywóz śmieci kwocie 100 zł dla każdej działki

opłaty należy wpłacać na konto

PKO BP 91 1020 3974 0000 5602 0108 4672

W terminie do 30-09-2020r

Z dopiskiem:  „ opłaty ogrodowa za wywóz śmieci na 2020r działka nr……..”