W celu utrzymania ciągłości funkcjonowania ogrodu, oraz zapewnienia płynności finansowej Zarząd ROD „Medyczna” podjął decyzję o wpłatach zaliczkowych w kwocie 160 zł dla każdej działki

Zaliczki należy wpłacać na konto

PKO BP 91 1020 3974 0000 5602 0108 4672

Z dopiskiem:  „zaliczka opłaty ogrodowej na 2020r działka nr……..”

Rozliczenie wpłat zaliczkowych nastąpi po uchwaleniu opłat przez walne zebranie