Zarząd informuje, że z dniem 01-10-2015r

brama wjazdowa będzie zamknięta.

Wjazd na teren Ogrodu dostępny będzie tylko w czwartki   w godzinach 800– 1800

(Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 10/2015 Walnego Zebrania członków PZD ROD „Medyczna”    z dnia 18-04-2015r.)

Niepełnosprawni działkowcy otrzymają klucz, jeżeli przedstawią prawomocne orzeczenie o niesprawności ruchowej wystawione na druku 05R przez orzecznika ZUS oraz po spełnieniu wymogów regulaminowych, dotyczących miejsca do parkowania na swojej działce i pokrycia kosztów dorobienia klucza.